Korroderte vanntanker

8 kraftig korroderte vanntanker ble behandlet med ZINGA. 

System

2×60 μm