Metallisert bru rehabilitert med ZINGA Duplex System

Brua var beskyttet med 120 μm termisk sprøytet sink og overmaling. Beskyttelsen hadde stedvis behov for rehabilitering. 30 % av den gamle sinkbeskyttelsen ble erstattet med 120 μm ZINGA og deretter ble hele overflaten malt med samme maling.

system

ZINGA 120 μm
Sealer + mellomstrøk + toppstrøk; totalt 200 μm