ZINGA Duplex System på verdens 4. lengste hengebru

Izmit bru er 3,3 km lang med et hovedspenn på 1480 meter. Brua binder Europa og Asia sammen, 50 km utenfor Istanbul by. Det gikk med 90 tonn ZINGA, 28.000 liter Zingalufer og 36.000 liter med Zingaceram PU toppstrøk. Prosjektet tok 3 år og sto ferdig i 2016.

System

ZINGA 60 μm
Zingalufer 80 μm
Zingaceram PU 80 μm