ZINGA Frittståede System, 26 år

Høga Bru, Aurland kommune

  • 1992: Overflatebehandlet med 120 μm ZINGA 
  • 2017: Beskytter stålet fremdeles godt
  • Det har i hele eksponeringstiden ikke blitt utført vedlikehold

ZINGA Frittståede System, 27 år

Seimsbrua, Hol kommune

  • 1991: Overflatebehandlet med 120  μm ZINGA
  • 2017: Det er ikke utført noe vedlikehold av belegget
  • Det er ikke planlagt vedlikehold

ZINGA Frittstående System, 29 år

Behandlet med 120 μm ZINGA i 1985. Etter 29 vedlikeholdsfrie år ble brua renset og “etterfylt” med mer sink til opprinnelig beleggstykkelse i 2014. 

Kalvøybrua, Bærum kommune

  • 1985: Overflatebehandlet med 120 μm ZINGA
  • 2014: Regalvanisert med ZINGA
  • Det ble i perioden på 29 år ikke utført vedlikehold av overflatebelegget

Kalvøybrua re-galvanisert etter 29 år