Rør og ventiler

Kraftverket ligger 100 meter fra Rødehavet, 120 km sør for Jeddah. På grunn av den høye korrosiviteten måtte 6000 kvm ventiler og inntaksrør rehabiliteres hvert 3. år. Opprinnelig ble tradisjonelle malinger benyttet inntil de fra 2014 ble behandlet med ZINGA

System

ZINGA 2×60 μm