Innstøpt rekkverk rehabilitert ferdig samme dag

Innstøpt rekkverk av stål i betong er utfordrende. Beskyttelsen brytes ned etter kort tid og medfører kostbart, og ressurskrevende vedlikehold. Maling i betong fungerer dårlig, og tradisjonell varmgalvanisering har også problemer. 
Tester og praktisk erfaring tilsier at beskyttelse med ZINGA er enklest å utføre og gir best beskyttelse over lang tid. Med ZINGA utføres komplett rehabilitering i løpet av få timer samme dag. Dette sett i forhold til tradisjonelle systemer som, på grunn av værforhold med tørking og herdingstider, nødvendigvis tar 5-6 dager.

System 

ZINGA 2×90 my