ZINGA-behandlet helikopterdekk på borelattform

Helikopterdekket ble først renset UHP-høytrykkrenset ved 2700 Bar som fjernet gammelt belegg helt og den gamle blåseprofilen kunne beholdes. Slurry-rens ble utført i områdene der korrosjonen hadde ødelagt den gamle profilen.

System
 

UHP Høytrykk 2700 Bar
ZINGA 100 μm
Epoxy PU Top Coat