ZINGA på “steam pipes” ser ut til å bli en god løsning

Steam pipes på skipsdekk er utsatt for harde påkjenninger og er et konstant og korrosivt problem. I ett helt år har vi nå testet ZINGA som beskyttelse på et skip i USA. Resultatet ser lovende ut så langt, og rapporten vil snart foreligge

System

ZINGA 2×90 μm