Kulverter rehabilitert med ZINGA filmgalvanisering

Kulvertene ble rehabilitert med høytrykkrens tilført CHLOR*RID 1:100 i rensevannet. Deretter ble det påført 2×60 μm ZINGA. Systemet er nå blitt en foretrukket utførelse.

System
  • Høytrykkrens 220 Bar med CHLOR*RID 1:100
  • ZINGA 2×60 μm