Reparert og regalvanisert kulvert

Kulverter er utsatt for både kraftig gjødselmiddel annen forurensing fra biler og tungtransport. Overflaten ble derfor først høytrykkrenset med 350 Bar med rent vann tilført noe blåsemiddel for å fjerne alle forurensinger, samt gi riktig renhet SA 2,5 og profil på Rz 50-70 μm. 

Ferdig regaqlvanisert

System

ZINGA 2×90 μm