Reparert og re-galvanisert kulvert

Kulverter er utsatt for både kraftig gjødselmiddel, annen forurensing fra biler og tungtransport. Overflaten ble derfor først høytrykkrenset med 350 Bar med rent vann tilført noe blåsemiddel for å fjerne alle forurensinger, samt gi riktig renhet SA 2,5 og profil på Rz 50-70 μm. 

Ferdig re-galvanisert.

System

ZINGA 2×90 μm