Regalvanisert med ZINGA

Nitrat-holdig gjødsel fra gårder i nærheten renner gjennom kulvertene ved kraftige regnvær. Galvaniseringen var tæret bort i løpet av 2 år og kunne medført bæresvekkelse og kollaps. Regalvanisering utført med ZINGA. Oppfølging og tilførsel av mer ZINGA ved behov: Høytrykkrens + 1 strøk med sprøytepistol (aldri mer blåserensing).

System

Høytrykkrens 700 BAR
Blåserens til SA 2,5 – Rz 50-70 μm
ZINGA 2×90 μm