Rehabilitering med galvanisk grunning  

Trafostasjon og høyspentmaster rehabilitert med ZINGA galvanisk grunning, overmalt med Jotun Conseal.

System

ZINGA 60 μm
Jotun Conseal 80 μm