Regalvanisering av høyspentmaster

Varmgalvaniserte høyspentmastene langs kysten i Saudia Arabia. Den gamle overflaten ble høytrykkrenset og deretter ble 2 strøk ZINGA påført.  

System

ZINGA 2×60 μm