10.000 kvm rehabilitert med ZINGA Duplex

Damanleggets rørsystem samt anleggsmaskiner ble rehabilitert med fullt ZINGA Duplex System. Anlegget ligger ved Voltaelven i det sørøstlige Ghana.

System

ZINGA 1×60 µm 
ZINGACERAM HS 1×80 µm 
ZINGACERAM PU 1×60 µm