Regalvaniserte høyspentmaster med feste under bakenivå

Mastene ble regalvanisert med ZINGA.  Under bakkenivå ble det i tillegg påført beskyttende Tarfree MIO

System

Over bakkenivå: ZINGA 2 x 60 μm
Under bakkenivå: ZINGA 80 μm + Tarfree MIO 80 μm