Re-galvaniserte høyspentmaster med feste under bakkenivå

Mastene ble re-galvanisert med ZINGA. Under bakkenivå ble det i tillegg påført beskyttende Tarfree MIO

System

Over bakkenivå: ZINGA 2 x 60 μm
Under bakkenivå: ZINGA 80 μm + Tarfree MIO 2×100 μm