Løftekraner rehabilitert med ZINGA Duplex System

Kranene og rørene fra damanlegget ble rehabilitert med samme system

System

ZINGA 60-80 μm
ZINGACeram HS 40 μm + 100 μm
ZINGACeram PU 60-80 μm