Rehabilitering brulagre

Brulagre er ofte utsatt for tøffe påkjenninger og påfølgende korrosjon. Kondens, fuktighet og veisalt og andre forurensinger. Tilkomst for vedlikehold er komplisert og omfattende. Katodisk beskyttelse og minimalt fremtidig vedlikehold er viktig. Bildene viser testprosjekt i Sverige i 2016. Rehabiliteringen ble utfør komplett i løpet av få timer, samme dag. System: Blåserens til SA 2,5 + 2x90my ZINGA

1.  Før behandling

2.  Renset/sandblåst til SA 2,5

3.  Komplett ferdig system (180my ZINGA), samme dag

4.  Etter 3 års eksponering