Rehabilitering av brulagere

Regnvann kommer ikke til på brulagrene som derfor påvirkes av veisalt.  Adkomst for å utføre vedlikehold er også komplisert og omfattende. Katodisk beskyttelse og minimalt fremtidig vedlikehold er viktige faktorer. Bildene viser et testprosjekt i Sverige i 2016. Rehabiliteringen ble utfør komplett t i løpet av få timer, samme dag.

Renset til SA 2,5

Komplett ferdig system, samme dag

System

ZINGA 2×90 µm