Rehabilitering av brulagre

Brulagre har en svært viktig funksjon og er ofte ekstra utsatt for korrosjon; kondens, fuktighet og veisalt. Tilkomst for vedlikehold er alltid komplisert og omfattende. Katodisk beskyttelse og minimalt fremtidig vedlikehold er viktig. Bildene viser testprosjekt i Sverige i 2016. Rehabiliteringen ble utfør komplett i løpet av få timer, samme dag. System: Blåserens til SA 2,5 + 2x90my ZINGA

1.  Før behandling

2.  Renset/sandblåst til SA 2,5

3.  Komplett ferdig system (180my ZINGA), samme dag

4.  Etter 3 års eksponering