Autovern regalvanisert med ZINGA 

Autovernet ble re-galvanisert med ny sink. Bildet over viser belegget  etter 13 års eksponering