Autovern med skader eller er naurlig nedslitt.

Autovernet ble re-galvanisert med ZINGA. Etter høytrykkrens ble 120 my påført. Bildet over viser samme autovern etter 13 års eksponering.