ZINGA fungerer som offeranode i vann 

Den katodiske spenningen fungerer svært effektivt i vann. 

Nb! Den elektrokjemiske spenningen leder inntil ca 3 meter i vann. Det anbefales derfor å beskytte sinken med beskyttende maling for å forhindre at sinken beskytter andre stålstrukturer i nærheten. Vi anbefaler 1-komponente ZINGATARFREE MIO PU.

Kulverter i England. Nitrat-holdig gjødsel fra gårder i nærheten renner gjennom kulvertene og den opprinnelige varmgalvanisering var delvis tæret bort. Galvaniseringen var tæret bort i løpet av 2 år. Regalvanisert med ZINGA.

Kilybeggs fiskebrygge, Irland. Pilarene står i saltvann og ble behandlet med ZINGA i år 2000. Etter en inspeksjon i 2014 (etter 14 år) ble det beregnet at beskyttelsen skal holde i ytterligere 10 år.