ZINGA fungerer godt i vann 

ZINGA gir god katodisk beskyttende effekt også i vann. Våre referanser fra blant annet bryggepilarer i Irland som har stått i saltvann i 16 år og fortsatt beskytter godt, bekrefter dette. ZINGA-behandlede kulverter under motorveier med nærmest konstant rennende ferskvann viser det samme. Dette er bare noen av mange eksempler. 

På båtskrog og rørledninger i vann anbefaler vi å beskytte sinken for å unngå at den også beskytter/ (ofrer seg) for annet stål i umiddelbar nærhet. ZINGA leder inntil 3 meter under vann. Vi anbefaler gjerne vår egen veltilpassede 1-komponente ZINGATARFREE polyuretanmaling med god vann- og korrosjonsbestandighet, samt mot kjemikalier.

Kilybergs fiskebrygge, Irland. Pilarene står i saltvann og ble behandlet med ZINGA i år 2000, uten mer beskyttelse. Bildet er fra 2014 og det ble den gang beregnet at beskyttelsen ville holde i ytterligere 10 år.