Katodisk beskyttelse på tankanlegg

ZINGA med overmaling er en god, katodisk Duplex-løsning. Systemet forhindrer tidlig nedbrytning og motvirker underkryping, sprekkdannelser og avflassing som ellers vil medføre raskt økende korrosjonsskader.