Katodisk beskyttelse på tankanlegg

ZINGA enten alene, eller med overmaling. Systemene forhindrer tidlig nedbrytning og motvirker underkryping, sprekkdannelser og avflassing som ellers vil medføre raskt økende korrosjonsskader.