ZINGA katodisk beskyttelse til sjøs 

Metallisering påført som maling – Så enkelt!

Katodisk beskyttelse med ZINGA på skip og strukturer i maritimt miljø. Den konstante kampen mot korrosjon forenkles. Med rett forarbeid vil galvanisk grunning med ZINGA, overmalt med kompatibel maling, redusere og forenkle fremtidig vedlikehold. 

Utvalgte referanser

ZINGA er brukt på ubåter

2 Astute-class ubåter ble i 2009 påført ZINGA som en del av overflatebeskyttelsen

38.000 kvm lasterom på “mineral beijing”
Steam pipes test project – usa
MV Copious – Pelargic fishing trawler