Vedlikehold og rehabilitering av rekkverk og gjerder

ZINGA-behandlet rekkverk. Bildet er tatt etter 13 års eksponering.

Rehabilitering brurekkvek 2020

ZINGA Duplex etter 10 års eksponering

Svinøybrua, Svolvær, Lofoten. Rehabilitert galvanisert rekkeverk med ZINGA 2017

Innstøpt brurekkverk. Ingen korrosjon etter 7 år

Sandesund bru, E-6 i Østfold. Innstøpt, varmgalvanisert rekkeverk på gangbrua nedenfor og delvis på siden av hovedbrua. Galvaniseringen var etter mange år korrodert. Erstattet med 150 μm ZINGA. Bildet er tatt 2018 (etter 7 år). Viser ingen korrosjon.

Testprosjekt – Rehabilitering av korrodert brurekkverk i Sverige

Beskyttelse på innstøpt stålrekkverk er som oftest utført med epoxymaling. Det fungerer ikke godt og det i tillegg svært tidkrevende med tanke antall strøk som er påkrevet og tørketidene mellom strøkene (24 timer tørketid etter hvert strøk).
Rekkverket på bildet er på en bro øst i Sverige. Vi startet klokken 10 med å pigge ut betongen rundt stålet, ned ca. 5 cm under synlig rust. Deretter ble stålet sandblåst før et godt strøk med ZINGA ble påført. 2 timer etter at sinken var tørr,  ble det støpt inntil stålet. I tillegg er er det fint å pensle på sink ca. 5 cm ut på betongen og videre et stykker opp på stålet. Det forsegler betongen og forhindrer unødig fuktighet å trekke ned i betongen langs stålet .