Vedlikehold og rehabiliterig av rekkverk og gjerder

ZINGA-behandlet rekkverk etter 13 års eksponering

Innstøpt rekkverk. Ingen korrosjon etter 6 år

Sandesund bru, E-6 i Østfold over Glomma. Innstøpt, varmgalvanisert rekkeverk på gangbrua nedenfor og delvis på siden av hovedbrua. Galvaniseringen var etter mange år korrodert i betongen. Beskyttelsen ble erstattet med 150 μm ZINGA. Inspeksjon  i 2018 (etter 6 år) viser ingen korrosjon.

Testprosjekt i Sverige

Bildene (under) viser en test utført i Sverige på 4 stk stolper. Temperatur -1,5 C° til +2,5 C°. Prosjektet ble allikevel gjennomført med komplett system og støp i løpet av få timer, samme dag.