1-komponent katodisk beskyttelse

ZINGA er 1-komponent, katodisk beskyttelse mot korrosjon. Dets galvaniske egenskaper gjør at den tåler påkjenninger i sært korrosive miljøer (NORSOK M-501, system 1 og 7). ZINGA oppnår i tillegg alle korrosjonsklasser (ISO 12944

Hurtig gjennomføring

Utfordringen på boreplattformer er å holde tritt med korrosjonsutviklingen. Tradisjonelle systemer tar ofte lang tid og er komplisert å få gjennomført; 3-4 lags Epoxy-systemer med 24 timers tørketid (og kanskje en uværsdag eller to) mellom hvert strøk. Fuktighet, kulde, vind og tåke er til tider et stort problem for å holde kontinuitet i arbeidet.