Reparerer skadet og naturlig nedslitt varmgalvanisering

Skadet, modifisert eller naturlig nedslit galvaniseringen kan enkelt repareres med ZINGA. Like aktuelt er det for nye master levert med transportskader, for tynt belegg eller skader etter montering.

Med våtrens blir all forbehandling ferdig i en og samme operasjon!

  • Fjerner forurensinger (eksempelvis salt)
  • Fjerner oksider (sinkkorrosjon)
  • Skaper nødvendig ruhet
  • = Gir nødvendig elektronisk kontakt fra ny sink, gjennom den gamle sinken og inn til stålet

Den gamle sinken beholdes, men renses før ny sink pensles på til ønsket tykkelse. 

For mer informasjon

Regalvanisering

Sink på stål fungerer som en offeranode. Belegget “brukes opp” og blir tynnere med tiden. Nå det etter mange år er lite eller ingen sink igjen, starter korroderingen. Det anbefales derfor å påføre mer sink i tide, før korrodering starter, gjerne mens dert fremdeles er 40-50μm sinkbeskyttelse igjen. Det minimerer skader og store ekstra kostnader kan unngås. 

For tynt sinkbelegg?

Det forekommer at elementer til master blir levert med for tynt sinkbelegg fra produsent. Mer sink (ZINGA) kan i slike tilfeller “etterfylles” på stedet, til spesifisert tykkelse, – påført som maling!

ZINGA Filmgalvanisering er 100% kompatibel med varmgalvanisering og påføres direkte på det gamle sinkbelegget med pensel eller malesprøyte, etter god rens.

Se presentasjonen

System, metode og muligheter  

Rehabilitere før det er for sent?

Når en galvanisert mast ruster betyr det at det er slutt på sinken; den har ofret seg ferdig. Rehabilitering er fortsatt absolutt mulig, men det krever mer arbeid og unødvendig høye kostnader.

Hvor mye sink er det igjen?

Sinktykkelsen måles med et standard my-meter som også brukes til å måle tykkelsen på maling. Når det er 40-50my sinkbelegg igjen på masten, betyr det at det vil gå raskt mot slutten av sinkens beskyttende karriere. Det er tid for å tilføre mer galvaniseringen mer sink, til dagens krav. 

Kreves store resurser?

Vår absolutte anbefaling er å følge anbefalinger gitt i video og presentasjon på denne siden. Med støvfri våtblåsing og naturvennlige midler er arbeidet svært effektivt. Masten i videoen ble ferdig rehabilitert av 3 mann på 1 dag!