Fagverk, rammeverk og store byggelementer

Byggindustrien spesifiserer ofte beskyttelse for korrosjonsklasse C5.
ZINGA oppnår kravene med 120my (2 strøk)