Katodisk beskyttelse på stålbruer og annen infrastruktur langs vei

ZINGA kan sammenlignes med varmforsinking. Høyspentmaster, autovern, stolper, gjerder og andre stålstrukturer langs vei, bane og kraftlinjer er som oftest varmforsinket fordi det krever ekstrem beskyttelse under tøffe forhold. Beskyttelsen er nærmest vedlikeholdsfri i veldig mange år. ZINGA er ofte brukt som eneste beskyttelse på stålbruer, med meget gode resultater. I Norge finnes flere bruer som har stått uten vedlikehold i inntil 29 år. Med overmaling (Duplex) er den eldste referansen 21 år (i 2018) uten vedlikehold og fortsatt med meget god tilstand

Vedlikehold og rehabilitering

30 prosjekter i norge
.
REKKVERK.
....
BRULAGER
.
brukabler
.
KULVERT
.
Autovern
.
Zinga til å reparere varmgalvanisert stolpe
stolper
.
innstøpt rekkverk
.

Maksimal beskyttelse og minimalt vedlikehold

Sink “ofrer” seg og blir tynnere med tiden. Når beleggets tykkelse etter mange år er nede i 40-50 μm, avtar voltspenningen gradvis og den katodiske beskyttelsen svekkes. Det anbefales å “lade opp” sinkbelegget med mer sink. Den gamle sinken høytrykkrenses før belegget bygges opp igjen med ny sink til ønsket tykkelse. Blåserensing er ikke nødvendig.

Ingen underkryping eller avflassing

ZINGA tillater ingen underkorrosjon eller avflassing.  Det finnes “ekspertuttalelser” på nettet som viser til at sink brytes “naturlig” ned med underkorrosjon og avflassing. Det stemmer ikke. Det er dog gode eksempler på mangelfullt forarbeid der prosedyren ikke  er fulgt, og mest sannsynlig med salt tilstede på før påføring. 

Raskt, enkelt og effektivt

ZINGA er 1-komponent beskyttelse. Fullt system består av kun 2 av strøk, påført med 1 time mellom strøkene. Det gir kort tid med aktivt arbeide, stengte kjørefelt og stillaser. ZINGA kreer ingen overmaling. På en rask og effektiv måte oppnås galvanisk beskyttelse som tilfredsstiller kravene for korrosjonsklasse C4 og C5. Katodisk beskyttelse med sink gir minimalt med vedlikehold i hele holdbarhetsperioden.

29 år uten vedlikehold

I Norge finnes 3 ZINGA-behanldede bruer som ikke har hatt behov for vedlikehold i nesten 30 år. Felles for bruene er at de er beskyttet med 120 μm ZINGA.  Kalvøybrua i indre Oslofjord ble regalvanisert med “etterfylling” av mer ZINGA i 2014, etter 29 år. 

Seimsbrua – Uten vedlikehold i 27 år
HØGA BRU – Uten vedlikehold i 27 år
Kalvøybrua – Vdlikeholdsfri i 29 år
bruer uten vedlikehold i 26-29 år

ZINGA Duplex System

ZINGA kan overmales med kompatibel maling. ZINGA Duplex System kan sammenlignes med og erstatte systemer med overmalt termisk sprøytet sink. ZINGA er galvanisk grunning i systemet, med alle de fordelene som galvanisk beskyttelse gir. I tillegg kommer effekten av et mellom- og toppstrøk: Sinken aktiveres ikke (ofrer seg ikke) før mellomstrøket og toppmalingen er skadet eller har startet sin naturlige nedbrytingen slik at sinken blir eksponert.

SYNERGIEFFEKTEN AV ZINGA I DUPLEX: 
Livslengden av sinken (ZINGA) + livslengen av malingen + 50%

  • ZINGA Duplex “on-shore” gir synergifaktor 2,5
  • ZINGA Duplex “off-shore” gir synergifaktor 1,6
HELL BRU – ZINGA Duplex
kamsar bru – ZINGA Duplex
Bommestasd bru – ZINGA Duplex
Hausmanns bru – ZINGA Duplex