Vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur langs vei, bane, kraftlinjer og strukturer langs kysten

Zinga som galvanisering på bru
BRUREHABILITERING
REKKVERK OG GJERDER
AUTOVERN
BRUKABLER
BRULAGERE
Zinga til å reparere varmgalvanisert stolpe
STOLPER
KULVERTER
INNSTØPT REKKVERK
30 BRU- OG KAIPROSJEKTER I NORGE

Maksimal beskyttelse og minimalt vedlikehold

Sink “ofrer” seg og blir tynnere med tiden. Re-galvanisering anbefales utført før belegget er nedslitt og korrosjonen har kommet for langt. Den gamle sinken beholdes, renses fri for forurensninger, før det bygges opp igjen til ønsket tykkelse.

Snart 30 år uten vedlikehold

I Norge finnes 3 bruer med ZINGA etter snart 30 års eksponering. Det har ikke vært behov for vedlikehold i perioden. Bruene er beskyttet med 120μm ZINGA. Kalvøybrua i indre Oslofjord ble re-galvanisert med ZINGA i 2014, etter 29 års eksponering.

ZINGA Duplex System

Overmalt ZINGA kan sammenlignes med, og erstatte systemer med overmalt termisk sprøytet sink. ZINGA blir galvanisk grunning i systemet med alle de fordeler som galvanisk beskyttelse gir; lang holdbarhet og robust mot mekanisk påvirkning. Sinken aktiveres ikke (“ofrer seg” ikke) før overmalingen er skadet eller har startet sin naturlige nedbryting og sinken dermed blir eksponert. Da dannes et nytt, passivt barrierelag på toppen av sinken.