Vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur langs vei og bane

ZINGA ble først utviklet for å reparere skadet, nedslitt eller modifisert varmforsinking. ZINGA påføres som maling og er kompatibel med varmgalvanisering og termisk sprøytet sink og aluminium. ZINGA er godt egnet til å reparere varmgalvaniserte og metalliserte strukturer lags vei, bane og kraftlinjer utsatt for harde mekaniske og korrosive påkjeninger.

Zinga som galvanisering på bru
BRUREHABILITERING
REKKVERK OG GJERDER
AUTOVERN
BRUKABLER
BRULAGERE
Zinga til å reparere varmgalvanisert stolpe
STOLPER
KULVERTER
INNSTØPT REKKVERK
30 BRU- OG KAIPROSJEKTER I NORGE

Maksimal beskyttelse og minimalt vedlikehold

Sink “ofrer” seg og blir tynnere med tiden. Re-galvanisering anbefales utført før belegget er for nedslitt og korrosjonen har kommet for langt. Den gamle sinken beholdes, renses fri for forurensninger før det bygges opp igjen til ønsket tykkelse. 

Snart 30 år uten vedlikehold

I Norge finnes 3 “ZINGA-bruer” med snart 30 års eksponering,  uten behov for vedlikehold i perioden. Alle bruene er beskyttet med 120 μm ZINGA.  Kalvøybrua i indre Oslofjord ble regalvanisert med ZINGA i 2014, etter 29 år.

ZINGA Duplex System

Overmalt ZINGA kan sammenlignes med, og erstatte, overmalt termisk sprøytet sink. ZINGA blir galvanisk grunning i systemet med alle de fordeler som galvanisk beskyttelse gir; lang holdbarhet og robust mot mekanisk påvirkning. Sinken aktiveres ikke (ofrer seg ikke) før overmalingen er skadet eller har startet sin naturlige nedbryting og sinken dermed blir eksponert. Da dannes et nytt passivt barrierelag på toppen av sinken.