Vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur langs vei og bane

se presentasjonen
30 år uten vedlikehold
30 prosjekter i norge
.
REKKVERK.
....
BRULAGER
.
brukabler
.
KULVERT
.
Autovern
.
Zinga til å reparere varmgalvanisert stolpe
stolper
.
innstøpt rekkverk
.

Maksimal beskyttelse og minimalt vedlikehold

Katodisk beskyttelse gjør underkryping, sprekkdannelser og avflassing umulig. Godt ettersyn og “påfylling” av mer sink ved behov gir beskyttelse i lang tid. Sink “ofrer” seg og blir tynnere med tiden. Når beleggets tykkelse etter mange år er nede i 40-50 μm, anbefales det å påføre mer sink.

Ingen underkryping eller avflassing

 Med rett forarbeid vil ZINGA aldri tillate underkorrosjon eller avflassing. . Se mer informasjon under “Teknisk”. Vennligst også se “Teknisk datablad” og “Påføringsveiledning”. Kontakt oss gjerne dersom noe er uklart.

Raskt, enkelt og effektivt

Katodisk beskyttelse mot korrosjon gir minimalt med fremtidig vedlikehold. ZINGA-systemet er enkelt å utføre og krever ingen spesiell kunnskap eller verktøy. Dog skal entreprenøren kjenne til de spesielle egenskapene som gjelder for ZINGA. 

Komplett system ferdig samme dag

Fullt system består av kun 2 av strøk (120my), påført med 1 time mellom strøkene.

Snart 30 år uten vedlikehold

I Norge finnes 3 ZINGA-behandlede bruer som ikke har hatt behov for vedlikehold i nesten 30 år. Felles for bruene er at de er beskyttet med 120 μm ZINGA.  Kalvøybrua i indre Oslofjord ble re-galvanisert med “etterfylling” av mer ZINGA i 2014, etter 29 år.

Seimsbrua – Uten vedlikehold i 30 år
HØGA BRU – Uten vedlikehold i 29 år
Kalvøybrua – Vdlikeholdsfri i 29 år
Se bruer uten vedlikehold i 30 år år

ZINGA Duplex System

ZINGA utvikler helt naturlig sitt eget passive, beskyttende oksydlag på toppen av sinken. ZINGA er derfor et godt, frittstående system selv uten beskyttende overmaling. 

Det er allikevel ofte ønske eller krav om en spesiell farge. Det er fullt mulig å overmale sinken med kompatibel maling. (Se “teknisk” for mer informasjon). ZINGA blir galvanisk grunning i systemet, med alle de fordelene som galvanisk beskyttelse gir, pluss effekten av et mellom- og toppstrøk: Sinken (ZINGA) aktiveres ikke (“ofrer seg” ikke) før mellomstrøk og toppmaling er skadet eller har startet sin nedbryting og sinken dermed blir eksponert.

SYNERGIEFFEKTEN AV ZINGA I DUPLEX: 
Livslengden av sinken (ZINGA) + livslengden av malingen + 50%

  • ZINGA Duplex “on-shore” gir synergifaktor 2,5
  • ZINGA Duplex “off-shore” gir synergifaktor 1,6
2014: Hausmanns bru – ZINGA Duplex
1997: HELL BRU – ZINGA Duplex
2003: Skamsar bru – ZINGA Duplex
2001: Bommestasd bru – ZINGA Duplex