Nye master med skadet galvanisering ble reparert med ZINGA


Mangelfull galvanisering i innfestning til betongfundament

Master med defekt galvaniseringsbelegg. Sinkbelegget festet ikke i kritiske områder ved innfesting til fundamenter. Galvanisering ble reparert med sandblåsing ca. 0,5m fra betong og opp. Deretter ble to strøk en-komponent ZINGA korrosjonsbeskyttelse med 96% sink i tørrfilmen påført. ZINGA gir jernholdige metaller katodisk/galvanisk beskyttelse.

System: Sandblåst til SA 2,5 + påføring av 120µm ZINGA

Arbeidet er utført av Entreprenør CONSOLVO AS 

Det ble tidlig oppdaget mangelfull galvanisering. Enkelte områder der galvaniseringen flasset av, samt for tynt belegg i andre områder. En sølvtape ble brukt til å markere overgangen og beskytte ved sandblåsing

Nytt belegg påført. Fargeforskjell vil i tiden fremover øke noe ettersom sinken blir påvirket av fuktighet/regn. Med tiden vil uansett farkeforskjellen igjen naturlig jevne seg ut.

Det er viktig at beskyttende belegg er intakt fra starten av. ZINGA reparerer og gir trygg beskyttelse i mange år fremover

Galvaniseringsbelegget flasser av fra underlaget. Stålet er eksponert for fuktighet og forurensinger og har ingen korrosjonsbeskyttelse i området.