Notodden Stasjon snart ferdig

Mastene fra 2011 er nå rehabilitert med ny, galvanisk beskyttelse.

Etter 110 år er arbeidet i gang med å gi mastene og traversene langs linjen på banen mellom Notodden og Rjukan en helt påkrevet renovering. Sandblåsing først, etterfulgt av overflatebehandling, inne på Notodden stasjon.

Stasjonen er vernet og restaureres i disse dager. BMO Entreprenør utfører oppdraget på vegne av Bane Nor og med godkjenning fra Kulturminnevern i Vestfold Telemark fylkeskommune. Vi kaller dem Riksantikvarens forlengede og utøvende arm i denne sammenheng.  Stålet sandblåses før 2 strøk ZINGA påføres.

Mastene og traversene har fått galvanisk beskyttelse med 120my ZINGA. I øyeblikket utføres forsterkning av fundamentene der de nyrestaurerte mastene blir støpt inn med ZINGA på stålet. Det gir ekstra god beskyttelse av strategisk viktige deler. ZINGA tåler godt  også å stå innstøpt i betongen.