Notodden Stasjon reahabiliteres

Mastene som bærer kjøreledningene fra Notodden til Tinnoset kom opp i høyt tempo på våren 1911.

Slik elektrifisering på en normalsporet jernbane var aldri gjort før i Nord-Europa. Det skjer på banen mellom Notodden og Rjukan. 110 år seinere er arbeidet i gang med å gi mastene en helt påkrevet renovering. Sandblåsing først, etterfulgt av overflatebehandling, inne på Notodden stasjon.

Stasjonen er vernet og restaureres i disse dager. BMO Entreprenør  utfører oppdraget på vegne av Bane Nor og med godkjenning fra Kulturminnevern i Vestfold Telemark fylkeskommune. Vi kaller dem Riksantikvarens forlengede og utøvende arm i denne sammenheng.  Stålet sandblåses før 2 strøk ZINGA påføres.