Brukabler får katodisk beskyttelse

Overflatearbeidet på Bybrya i Stavanger er i gang. Alt stål gis katodisk beskyttelse med ZINGA.

Det viktigste på en bru som dette er beskyttelsen på brukablene. Det er alvorlig viktig at de blir katodisk beskyttet, slik at korrosjon ikke kan oppstå og dermed svekke bæreevnen. Det er også et særdeles viktig poeng at beskyttelsen som velges sitter godt og har lang holdbarhetstid.

Minimalt fremtidig vedlikehold og kostnader

Det er stikkordet for suksess. Filmgalvanisering med ZINGA betyr at korrosjon ikke kan oppstå under sinken, og belegget kan heller ikke flasse av. Den elektrokjemisk reaksjonen mellom sink og stål måles sjeldent lavere enn 1,1 Volt, hvilket tilsier at dette er galvanisk beskyttelse og gir god beskyttelse også mellom trådene i kabelen. Metoden tilsvarer metallisering (TSZ), men er svært mye enklere å håndtere og påføre; som maling; med pensel, rulle eller malesprøyte! Metallisering dert i mot krever helt spesielt verktøy og utstyr, høy varme og spesiell kunnskap.

Adkomsten til kablene er både komplisert, svært ressurskrevende og kostbar. Det er derfor svært viktig at beskyttelsen som velges gir katodisk beskyttelse og minimalt fremtidig vedlikehold og kostnader.

1-komponent, 1-dags, katodisk system

ZINGA påføres fertdig med 2 strøk, ca 1 time tørketid mellom strøkene. Systemet oppnår med det alle korrosjonsklasser i henhold til ISO 120944, samt NORSOK M-5+1, system 1 og 7. Erstatter og reparerer varmgalvanisering(HDG) og metallisering (TSZ)

Entreprenør Consolvo AS utfører arbeidet på Bybrua og er tilfreds med metoden som de kjenner godt fra mange tidligere prosjekter og har mange gode referanser og vise til.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller om dere ønsker besøk.