Category Archives: Aktuelt

Gvammen bru i Viken sikret for fremtiden

Ferdog behandlet med ZINGA Filmgalvanisering Korroderende fagverk er en alvorlig sikkerhetsrisiko Gvammen bru i Viken Fylkeskommune er nå rehabilitert og sikret for lang tid. Etter sandblåsing er det påført 2 strøk med ZINGA  katodisk beskyttelse. Fylkeskommunen, entreprenør Consolvo AS og ZINGA AS har fulgt tett med på arbeidet som er gjennomført forskriftsmessig og med godt […]

Etterslep på 1000 milliarder kroner i veivedlikehold, mye er rust som lett kan fikses?

PRESSEMELDING – 30. SEPTEMBER 2022 08:10 Vedlikeholdsetterslep på fylkes- og kommunale veier er på 1000 milliarder. Mye av det er rustent stål. – Nå handler det om effektive og gode løsninger, sier Thor Smette i Zinga Scandinavia AS. Rådgivende Ingeniørers Forening står bak tre tilstandsrapporter for offentlige bygg og infrastruktur, State of the Nation. Den siste […]

ZINGA på bil, anleggsmaskiner og tunge kjøretøy

Katodisk beskyttelse på biler forhindrer korrosjon  ZINGA gir katodisk beskyttelse mot rust. Selv etter skade inn til stålet, vil det ikke utvikle rust til siden for skaden, med påfølgende bobler, avflassing og spredning av korrosjon. Biler, anleggsmaskiner, trailere, hengere og slep er som oftest utsatt for tøft vær og veiforhold. Veisalt, sand og andre forurensninger, […]

ZINGA med toppstrøk. Lekkert og holdbart!

Prikkfri etter 8 år Gjemselund bru i Kongsvinger (bygget og åpnet i 1991). I 2014 ble rekkverkene rehabilitert og overflatebehandlet ZINGA katodisk beskyttelse + toppstrøk. Under en befaring i august 2022, vises ingen feil eller svakheter i belegget. Effekten av katodisk beskyttelse bekreftes, spesielt i områder med mekaniske skader etter påkjørsel: Der sinken er “skrellet” […]

Nye master med skadet galvanisering ble reparert med ZINGA

Mangelfull galvanisering i innfestning til betongfundament Master med defekt galvaniseringsbelegg. Sinkbelegget festet ikke i kritiske områder ved innfesting til fundamenter. Galvanisering ble reparert med sandblåsing ca. 0,5m fra betong og opp. Deretter ble to strøk en-komponent ZINGA korrosjonsbeskyttelse med 96% sink i tørrfilmen påført. ZINGA gir jernholdige metaller katodisk/galvanisk beskyttelse. System: Sandblåst til SA 2,5 […]

Derfor falt valget på katodisk beskyttelse med ZINGA

Haugen bru, Viken Fylkeskommune Rehabilitering med ZINGA på 7 bruer i Viken Entreprenør CONSOLVO AS er valgt til å rehabilitere 7 bruer for Viken Fylkeskommune. Prosjektet startet i 2021 og vil være ferdigstilt i løpet av sommeren 2022. Alle bilder her er fra Haugen bru. Kravet fra oppdragsgiver var katodisk sink-beskyttelse. Dette er viktige bruforbindelser […]

Hvor kompatibel er ZINGA på varmgalvanisering?

ZINGA på Varmgalvanisering (HDG) etter 7200 timer i saltkammer Testen fortsetter til 8400 timer. Foreløpig viser testen at ZINGA er 100% kompatibel med HDG og fungerer svært godt som reparasjonssystem på skadet, modifisert og naturlig nedslitt galvanisering. Konklusjon “The system protects the steel from corroding up to 7200 hours of cyclical testing and the test […]

Rehabilitering av biler

ZINGA beskytter biler, lastebiler, hengere, slep og anleggsmaskiner Rehabilitering av biler utføres i profesjonelle verksteder og hjemme i garasjer, låver og kjellere. Det er snakk om å ta vare på store, ofte  emosjonelle verdier og viktige veterankjøretøy. Kampen mot rust er viktig og markedet renner over av smarte og mindre gode løsninger.  Vi har mange […]