Category Archives: Aktuelt

Nye master med skadet galvanisering ble reparert med ZINGA

Mangelfull galvanisering i innfestning til betongfundament Master med defekt galvaniseringsbelegg. Sinkbelegget festet ikke i kritiske områder ved innfesting til fundamenter. Galvanisering ble reparert med sandblåsing ca. 0,5m fra betong og opp. Deretter ble to strøk en-komponent ZINGA korrosjonsbeskyttelse med 96% sink i tørrfilmen påført. ZINGA gir jernholdige metaller katodisk/galvanisk beskyttelse. System: Sandblåst til SA 2,5 […]

Derfor falt valget på katodisk beskyttelse med ZINGA

Haugen bru, Viken Fylkeskommune Rehabilitering med ZINGA på 7 bruer i Viken Entreprenør CONSOLVO AS er valgt til å rehabilitere 7 bruer for Viken Fylkeskommune. Prosjektet startet i 2021 og vil være ferdigstilt i løpet av sommeren 2022. Alle bilder her er fra Haugen bru. Kravet fra oppdragsgiver var katodisk sink-beskyttelse. Dette er viktige bruforbindelser […]

4-års inspeksjon av jernbanebru

Brua står i C5, rett ved kysten og havet helt sør i Sverige Entreprenør IPM Norden AB rehabiliterte brua  for Trafikverket på 3 dager i 2018. Kravet var at gjennomføringen måtte utfføres så hurtig som mulig siden toget fra Stockholm og hovedveien inn til Ystad måtte stenges i perioden. Kravet var derfor komplisert men mulig […]

Rehabiliterer bruer i Viken

4 bruer får katodisk beskyttelse med ZINGA Rett etter påske 2022 starter rehabilitering av 4 stk bruer i Viken Fylkeskommune.   Killingstraumen bru Haugen bru Toskjestryken bru Gvammen bru System: Sandblåses til SA 2,5 ZINGA 120µm Dette er 4 bruer av totalt 7 bruer prosjektert for sesongen 2021, men som på grunn av pandemien måtte […]

Hvor kompatibel er ZINGA på varmgalvanisering?

ZINGA på Varmgalvanisering (HDG) etter 7200 timer i saltkammer Testen fortsetter til 8400 timer. Foreløpig viser testen at ZINGA er 100% kompatibel med HDG og fungerer svært godt som reparasjonssystem på skadet, modifisert og naturlig nedslitt galvanisering. Konklusjon “The system protects the steel from corroding up to 7200 hours of cyclical testing and the test […]

Rehabilitering av biler

ZINGA beskytter biler, lastebiler, hengere og slep og anleggsmaskiner Rehabilitering av biler utføres i profesjonelle verksteder og hjemme i garasjer, låver og kjellere. Det er snakk om å ta vare på store verdier og emosjonelle veterankjøretøy. Kampen mot rust er viktig og markedet renner over av smarte og mindre gode løsninger.  ZINGA er oppdaget av […]

Vannbasert sinksilikat!

AQUAZINGA SINKSILIKAT  Nyhet i Scandinavia! 100 % vannbasert, 2-komponent korrosjonsbeskyttelse, basert på uorganiske sinksilikater. Spesielt god beskyttelse mot korrosjon! Utmerket mot slitasje og konstruert spesielt for å motstå korrosive miljøer og vanskelige forhold, inkludert høye temperaturer opp til 600 C°. (Testet i over 800 C° med godt resultat!) Sinksilikat er et mineral og malm av […]

Alle prosjekter er like viktige

Dovregubben kan igjen trampe trygt over brua på  Hjerkinn! Uansett prosjektets størrelse er gjennomføringen selvfølgelig like viktig. Entreprenør Uniprotect AS  https://www.uniprotect.no/ har igjen utført et godt arbeid. Jernbanebrua på Hjerkinn på Dovrefjell er rehabilitert og trygget med katodisk beskyttelse. Stålet ble renset og sandblåst til Sa 2,5 før 2x60my ZINGA ble påført.

Nordens første regalvaniserte høyspentmast

Nedslitt galvanisering renses og bygges opp igjen Høyspentmaster som eies av Statnett har fått nytt galvanisk belegg med ZINGA. De er nå trygget og klare til å levere strøm i mange nye år. Mastene står inne på Hydro Aluminium sitt produksjonsanlegg på Herøya. Den første masta ble rehabilitert og overflatebehandlet ferdig i august i år […]