Category Archives: Aktuelt

ZINGA på takstoler i nytt svømmebasseng i Bodø

ZINGA beskytter stålet mot korrosjon Som oftest så er takstoler i denne dimensjon beregnet for store lalgerbygninger, og ZINGA kan stå alene, uten toppstrøk. Når takstoler skal være en del av det arkiektoniske interiøret som her, velges et lekkert toppstrøk. I dette tilfellet ble Jotun Hardtop AX valgt System: Sandblåst til SA 2,5. 120my ZINGA […]

Gvammen bru i Viken sikret for fremtiden

Ferdog behandlet med ZINGA Filmgalvanisering Korroderende fagverk er en alvorlig sikkerhetsrisiko Gvammen bru i Viken Fylkeskommune er nå rehabilitert og sikret for lang tid. Etter sandblåsing er det påført 2 strøk med ZINGA  katodisk beskyttelse. Fylkeskommunen, entreprenør Consolvo AS og ZINGA AS har fulgt tett med på arbeidet som er gjennomført forskriftsmessig og med godt […]

Etterslep på 1000 milliarder kroner i veivedlikehold, mye er rust som lett kan fikses?

PRESSEMELDING – 30. SEPTEMBER 2022 08:10 Vedlikeholdsetterslep på fylkes- og kommunale veier er på 1000 milliarder. Mye av det er rustent stål. – Nå handler det om effektive og gode løsninger, sier Thor Smette i Zinga Scandinavia AS. Rådgivende Ingeniørers Forening står bak tre tilstandsrapporter for offentlige bygg og infrastruktur, State of the Nation. Den siste […]

ZINGA på bil, anleggsmaskiner og tunge kjøretøy

Katodisk beskyttelse på biler forhindrer korrosjon  ZINGA gir katodisk beskyttelse mot rust. Selv etter skade inn til stålet, vil det ikke utvikle rust til siden for skaden, med påfølgende bobler, avflassing og spredning av korrosjon. Biler, anleggsmaskiner, trailere, hengere og slep er som oftest utsatt for tøft vær og veiforhold. Veisalt, sand og andre forurensninger, […]

ZINGA med toppstrøk. Lekkert og holdbart!

Prikkfri etter 8 år Gjemselund bru i Kongsvinger (bygget og åpnet i 1991). I 2014 ble rekkverkene rehabilitert og overflatebehandlet ZINGA katodisk beskyttelse + toppstrøk. Under en befaring i august 2022, vises ingen feil eller svakheter i belegget. Effekten av katodisk beskyttelse bekreftes, spesielt i områder med mekaniske skader etter påkjørsel: Der sinken er “skrellet” […]

Nye master med skadet galvanisering ble reparert med ZINGA

Mangelfull galvanisering i innfestning til betongfundament Master med defekt galvaniseringsbelegg. Sinkbelegget festet ikke i kritiske områder ved innfesting til fundamenter. Galvanisering ble reparert med sandblåsing ca. 0,5m fra betong og opp. Deretter ble to strøk en-komponent ZINGA korrosjonsbeskyttelse med 96% sink i tørrfilmen påført. ZINGA gir jernholdige metaller katodisk/galvanisk beskyttelse. System: Sandblåst til SA 2,5 […]

Derfor falt valget på katodisk beskyttelse med ZINGA

Haugen bru, Viken Fylkeskommune Rehabilitering med ZINGA på 7 bruer i Viken Entreprenør CONSOLVO AS er valgt til å rehabilitere 7 bruer for Viken Fylkeskommune. Prosjektet startet i 2021 og vil være ferdigstilt i løpet av sommeren 2022. Alle bilder her er fra Haugen bru. Kravet fra oppdragsgiver var katodisk sink-beskyttelse. Dette er viktige bruforbindelser […]

4-års inspeksjon av jernbanebru

Brua står i C5, rett ved kysten og havet helt sør i Sverige Entreprenør IPM Norden AB rehabiliterte brua  for Trafikverket på 3 dager i 2018. Kravet var at gjennomføringen måtte utfføres så hurtig som mulig siden toget fra Stockholm og hovedveien inn til Ystad måtte stenges i perioden. Kravet var derfor komplisert men mulig […]

Rehabiliterer bruer i Viken

4 bruer får katodisk beskyttelse med ZINGA Rett etter påske 2022 starter rehabilitering av 4 stk bruer i Viken Fylkeskommune.   Killingstraumen bru Haugen bru Toskjestryken bru Gvammen bru System: Sandblåses til SA 2,5 ZINGA 120µm Dette er 4 bruer av totalt 7 bruer prosjektert for sesongen 2021, men som på grunn av pandemien måtte […]