4-års inspeksjon av jernbanebru

Brua står i C5, rett ved kysten og havet helt sør i Sverige

Entreprenør IPM Norden AB rehabiliterte brua  for Trafikverket på 3 dager i 2018. Kravet var at gjennomføringen måtte utfføres så hurtig som mulig siden toget fra Stockholm og hovedveien inn til Ystad måtte stenges i perioden. Kravet var derfor komplisert men mulig å oppnå med ZINGA; kortest mulig tid med stengt bane og kjørevei UTEN å gå på bekostning av kvalitet. Det har de fått.

System:

  • Sandblåst til SA 2,5
  • ZINGA 150µm

Entreprenør: IPM Norden AB

PRESENTASJON BRUREHABILITERING

Bilder fra rehabilitering i 2018

Bilder fra inspeksjonen i 2022