Derfor falt valget på katodisk beskyttelse med ZINGA

Haugen bru, Viken Fylkeskommune


Rehabilitering med ZINGA på 7 bruer i Viken

Entreprenør CONSOLVO AS er valgt til å rehabilitere 7 bruer for Viken Fylkeskommune. Prosjektet startet i 2021 og vil være ferdigstilt i løpet av sommeren 2022. Alle bilder her er fra Haugen bru.
Kravet fra oppdragsgiver var katodisk sink-beskyttelse. Dette er viktige bruforbindelser i områder med få eller ingen alternative veiruter, så rask gjennomføring og og korrosjonsbeskyttelse med lang lang holdbarhet og minimum fremtidig vedlikehold er viktig. Kompliserte strukturer med mye koblinger, bolter og beslag er i så måte alltid en utfordring siden belegg ofte først bryter ned i slike områder. Uønsket/tidlig vedlikehold medfører som kjent store ekstra, unødvendige kostnader. Nå blir bruene katodisk beskyttet med ZINGA.

System: Sandblåses til SA 2,5 + påføring av 120µm ZINGA

PRESENTASJON BRUREHABILITERING

Typisk korrosjon i kompliserte områder. Viktig at rehabilitering starter nå, før  stålet svekkes.

Kraftig korrosjon. Etter rehabilitering vil katodisk beskyttelse forhindrer underkorrosjon og avflassing.

Sandblåsing utføres med grovt, skarpt blåsemiddel. Det gir god katodisk kontakt, god vedheft og holdbarhet

Skarpe kanter er avrundet før sandblåsing

Ferdig behandlet med ZINGA. Prosessen gjennomføres raskt. Etter sandblåsing påføres 2 strøk (120my) ZINGA. Det gir god, katodisk beskyttelse i kompliserte områder og forhindrer avflassing og kostbart vedlikehold