Utsetter flashrust inntil 3 dager!

Overflatekorrosjon oppstå når våte flater reagerer med atmosfærisk oksygen. Dette resulterer ofte i dannelsen av flashrust

HoldBlast er en miljøvennlig passivator som endrer kjemisk den aktive metalloverflaten til en mye mindre reaktiv tilstand og utsetter derfor flash-rust som oftest i flere dager. Det etterlates ingenting på stålet som kan forringe vedheft eller kvaliteten på selve belegget.

Obs! Selv om HoldBlast utsetter flash-rust skal man ikke vente for lenge før belegget påføres.  avhengig av hvor man er eller hvor nær man er salt sjø/atmosfære. (Det stopper ikke tilførsel av forurensninger!) HoldBlast gir uansett entreprenøren/maleren god tid til å gjennomføre et godt arbeid.

  • Blandingsforhold 1:50 – 1:100 med rent vann
  • Blandes i vannet ved våtrens (støvfri sandblåsing)
  • Påføres med høytrykkspyler etter tørr sandblåsing

Anbefales brukt av de fleste store malingprodusenter, blant andre Jotun.