Gvammen bru i Viken sikret for fremtiden

Ferdog behandlet med ZINGA Filmgalvanisering

Korroderende fagverk er en alvorlig sikkerhetsrisiko

Gvammen bru i Viken Fylkeskommune er nå rehabilitert og sikret for lang tid. Etter sandblåsing er det påført 2 strøk med ZINGA  katodisk beskyttelse. Fylkeskommunen, entreprenør Consolvo AS og ZINGA AS har fulgt tett med på arbeidet som er gjennomført forskriftsmessig og med godt resultat. Gvammen bru er en en bru i en pakke på 7 bruer som ferdigstilles i disse dager (Høsten 2022)

Kompliserte, viktige strukturer

Eldre fagverks- og bjelkebruer krever konstant ettersyn og vedlikehold. Korrosjon kan raskt forringe bruenes bæreevne og sikkerhet. Derfor er det viktig at det ved rehabilitering av disse velges et system som gir best mulig beskyttelse mot korrosjon. Like viktig er at systemet har lang og forutsigbar holdbarhet gjennom katodisk beskyttelse. Katodisk/galvanisk beskyttelse forhindrer som kjent korrosjon, underkrryp (rust under det beskyttende belegget) og avflassing. Når sink er påført ett grundig godt forarbeide, er det mulig å forutsi beleggets holdbarhet sett i forhold til stedets korrosjonsklasse, som igjen bestemmes av påvirkning av forurensinger (salt, veisalt, industrinedfall osv.)

Korte prosjekttider

Katodisk beskyttelse med ZINGA utføres på kortest mulig prosjekttid. Fult system er 2 strøk med hurtigtørkende sink, påført samme dag. Det er noe helt annet enn tradisjonelle malingsystemer som krever 3-4 strøk med 24 timers tørketid mellom hvert strøk! Kort prosjekttid betyr kortest mulig tid med stengte veier, baner og kjørefelt. Tid er penger. Mye penger!

Viken Fylkeskommune har erfaring

Viken Fylkeskommune har god erfaring med katodisk filmgalvanisering med ZINGA gjennom flere tidligere prosjekter. Når fylkeskommunen valgte ZINGA også  på disse bruene, så var meldingen klar;

“For oss er det viktig med et system som beskytter stålet godt og med minimalt fremtidig vedlikehold. Det gjør ZINGA. I tillegg er det i pakt med naturen, og det vil vi ha. Det er også tiltalende hvor enkelt det er å reparere eventuelle skader eller mangler. Det er fasinerende å se entreprenøren reparere enkle mangler med en ZINGA Spray som han trekker opp fra baklomma! :-)”

Takk til Consolvo AS

Vi takker entreprenør Consolvo AS, representert med med fagmann og FROSIO-3 ekspert Darius Medlinskas, for godt og hyggelig samarbeid i dette og alle andre ZINGA-prosjekter de har vært involvert i.

Etter rehabilitering med ZINGA Filmgalvanisering

Tilstand før rehabilitering