Grensløse overflatedager i den Svenske skjærgården 13-14 mars 2024

Foreløpig liste over foredragsholdere / Program

DEGRADERING AV MALINGSBELEGG

Sintef v/ Ole Øystein Knudsen

 • Hva forårsaker korrosjon på malt stål?

 • En statistisk undersøkelse av rotårsak til korrosjonsangrep på malte stålkonstruksjoner viste at de fleste angrepene hadde årsak i påføringsfeil.

 • Dårlig dekning over kant og sveis var mest vanlig.

 • Korrosjonskryp ser ut til å være et mindre problem. Så hvorfor fokuserer vi så mye på korrosjonskryp i testing?

VEDLIKEHOLD PÅ BRUER

Sintef v/ Ole Øystein Knudsen

 • Vedlikehold av belegg i felt er svært kostbart

 • I Norge brukes i stor grad TSZ dupleksbelegg på broer, som er enda dyrere å vedlikeholde enn et malingsbelegg.

 • Dupleksbelegg har imidlertid vesentlig lengre levetid. Levetiden er avhengig av korrosiviteten til miljøet der brua står.

 • Korrosiviteten avgjør også hvor raskt stålet vil korrodere etter at belegget er nedbrutt. Dette vil påvirke når vedlikeholdet bør starte.

FROSIO-SERTIFISERTE INSPEKTØRER, RUSTBESKYTTELSE

Frosio v/ Ole Strræte

 • Frosio-sertifisering – Opplæring og krav

 • Fordelene for kunder, konsulenter og produsenter ved å bruke Frosio-sertifiserte inspektører

HAR FOKUS PÅ KVALITET PÅ OVERFLATEBEHANDLING GÅTT FORAN MILJØAVTRYKKET I NATUREN?

Egil Brunvoll

 • Fra blymønje og kromat til hormonhermende bisfenoler og evigvarende kjemikalier

 • Overflatebehandlingens historie fra 1960-tallet og frem til i dag

 • Fra oljeindustriens start, via etablering av Forsio og Norsok

 • Overflatebehandlingens påvirkning på natur og miljø

HVA GIKK GALT MED OVERFLATEBELEGGET PÅ SVINESUNDBRUA?

Cowi Sverige, Roger Karlsson

 • Belegget var fullstendig nedbrutt etter 10 år

 • Hva er årsaken?

 • Hva blir gjort bedre nå?

HVILKE KRAV STILLES PÅ NORSKSOKKEL? (NORSOK 501)

Lie Overflate,Torbjørn Lie

 • Hvordan kan vi få tiløkt kvalitet, mer og bedre kontroll og samtidig til konkurransedyktige priser?

 • Kvalifikasjoner hos utførende selskap og deres ansatte som skal utføre jobbene

 • Krav som stilles til kontroll og testing underveis

 • Rev 2022 er i så måte blitt enda mer omfattende og inneholder ytterligere krav som uunngåelig vil gi en betydelig høyere kostnad per levert enhet

 • Hvordan kan vi få tiløkt kvalitet, mer og bedre kontroll og til konkurransedyktige priser?

CATHODIC PROTECTION WITH FILM GALVANIZING

Zingametall, Rick Simpson

 • 1-component, cathodic protection, applied as paint

 • How does it work?

 • What are the advantages?

KAN ALUMINIUM-ARMERT BETONG VÆR EFREMTIDENS GRØNNESTE LØSNING?

Norsk Hydro, Grete Hjetland

 • Ett forskningsprosjekt i Norge har utviklet en betong med lav pH som kan armeres med aluminium

 • Betongen har solide mekaniske egenskaper, gir et lavt karbonavtrykk og kombinerer tobestandige materialer

BEST MULIG IVARETAGELSE AV BETONG – OG REHABILITERING I RETT TID

NBF – Norsk Forening for Betongrehabilitering

 • Betong er verdens mest brukte byggemateriale.

 • Krav til bestandighet og lang levetid krever fokus på riktig prosjektering og utførelse.

 • Videre krever det riktig vedlikehold og reparasjon for å sikre et langt og bærekraftig livsløp.

SMART BRUREHABILITERING

ZINGA AS, Thor Smette

 • Katodisk beskyttelse med Filmgalvanisering

 • ZINGA alene, uten toppstrøk

 • ZINGA med toppstrøk (Duplex)

EFFEKTIVE, LETTE, PORETABLE, KRAFTIGE SANDBLÅSERE

Derksen Trading AS

 • Robuste maskiner i aluminium

 • Størrelse og vekt gjør dem anvendelige i situasjoner og områder der tradisjonelt utstyr er tungvint eller umulig å komme til med.

FLAMME-SPRAY MASKINER FOR PULVERLAKK OG POLYMERBELEGG

Derksen Trading AS

 • Verdens første og eneste bærbare flamme-spraymaskiner som “ryggsekkløsning” for overflatebeskyttelse på stål og betong

 • Også autamtiserte industriløsninger

PULSERENDE LASERMASKINER FJERNER MALING OG RUST OG GIR PROFIL I STÅL INNTIL 100µm

Laser Flux, Ferre Bynoe

 • Overflatebehandling med pulserende laserteknologi

 • Ideell til all bruk, spesielt i områder med komplisert tilkomst med tradisjonelt utstyr

 • Godt egnet i industrielt bruk, matindustri og der sand og vann ikke er forenelig med produksjon.