SPC Overflatedager i Strømstad ble en suksess!

Suksess! 
Med ca 50 selskaper og instutusajoner representert, 20 foredrag og mer enn 90 glade deltagere og svært fornøyde utstillere flytter vi til Oslo 2025! Alt blir større, flere og mer! 🙂

     Deltagere 2024

Program 2024

DEGRADERING AV MALINGSBELEGG

Sintef v/ Ole Øystein Knudsen

 • Hva forårsaker korrosjon på malt stål?

 • En statistisk undersøkelse av rotårsak til korrosjonsangrep på malte stålkonstruksjoner viste at de fleste angrepene hadde årsak i påføringsfeil.

 • Dårlig dekning over kant og sveis var mest vanlig.

 • Korrosjonskryp ser ut til å være et mindre problem. Så hvorfor fokuserer vi så mye på korrosjonskryp i testing?

VEDLIKEHOLD PÅ BRUER

Sintef v/ Ole Øystein Knudsen

 • Vedlikehold av belegg i felt er svært kostbart

 • I Norge brukes i stor grad TSZ dupleksbelegg på broer, som er enda dyrere å vedlikeholde enn et malingsbelegg.

 • Dupleksbelegg har imidlertid vesentlig lengre levetid. Levetiden er avhengig av korrosiviteten til miljøet der brua står.

 • Korrosiviteten avgjør også hvor raskt stålet vil korrodere etter at belegget er nedbrutt. Dette vil påvirke når vedlikeholdet bør starte.

FROSIO-SERTIFISERTE INSPEKTØRER, RUSTBESKYTTELSE

Frosio v/ Ole Strræte

 • Frosio-sertifisering – Opplæring og krav

 • Fordelene for kunder, konsulenter og produsenter ved å bruke Frosio-sertifiserte inspektører

HAR FOKUS PÅ KVALITET PÅ OVERFLATEBEHANDLING GÅTT FORAN MILJØAVTRYKKET I NATUREN?

Egil Brunvoll

 • Fra blymønje og kromat til hormonhermende bisfenoler og evigvarende kjemikalier

 • Overflatebehandlingens historie fra 1960-tallet og frem til i dag

 • Fra oljeindustriens start, via etablering av Forsio og Norsok

 • Overflatebehandlingens påvirkning på natur og miljø

HVA GIKK GALT MED OVERFLATEBELEGGET PÅ SVINESUNDBRUA?

Cowi Sverige, Roger Karlsson

 • Belegget var fullstendig nedbrutt etter 10 år

 • Hva er årsaken?

 • Hva blir gjort bedre nå?

HVILKE KRAV STILLES PÅ NORSKSOKKEL? (NORSOK 501)

Lie Overflate,Torbjørn Lie

 • Hvordan kan vi få tiløkt kvalitet, mer og bedre kontroll og samtidig til konkurransedyktige priser?

 • Kvalifikasjoner hos utførende selskap og deres ansatte som skal utføre jobbene

 • Krav som stilles til kontroll og testing underveis

 • Rev 2022 er i så måte blitt enda mer omfattende og inneholder ytterligere krav som uunngåelig vil gi en betydelig høyere kostnad per levert enhet

 • Hvordan kan vi få tiløkt kvalitet, mer og bedre kontroll og til konkurransedyktige priser?

CATHODIC PROTECTION WITH FILM GALVANIZING

Zingametall, Rick Simpson

 • 1-component, cathodic protection, applied as paint

 • How does it work?

 • What are the advantages?

KAN ALUMINIUM-ARMERT BETONG VÆR EFREMTIDENS GRØNNESTE LØSNING?

Norsk Hydro, Grete Hjetland

 • Ett forskningsprosjekt i Norge har utviklet en betong med lav pH som kan armeres med aluminium

 • Betongen har solide mekaniske egenskaper, gir et lavt karbonavtrykk og kombinerer tobestandige materialer

BEST MULIG IVARETAGELSE AV BETONG – OG REHABILITERING I RETT TID

NBF – Norsk Forening for Betongrehabilitering

 • Betong er verdens mest brukte byggemateriale.

 • Krav til bestandighet og lang levetid krever fokus på riktig prosjektering og utførelse.

 • Videre krever det riktig vedlikehold og reparasjon for å sikre et langt og bærekraftig livsløp.

SMART BRUREHABILITERING

ZINGA AS, Thor Smette

 • Katodisk beskyttelse med Filmgalvanisering

 • ZINGA alene, uten toppstrøk

 • ZINGA med toppstrøk (Duplex)

EFFEKTIVE, LETTE, PORETABLE, KRAFTIGE SANDBLÅSERE

Derksen Trading AS

 • Robuste maskiner i aluminium

 • Størrelse og vekt gjør dem anvendelige i situasjoner og områder der tradisjonelt utstyr er tungvint eller umulig å komme til med.

FLAMME-SPRAY MASKINER FOR PULVERLAKK OG POLYMERBELEGG

Derksen Trading AS

 • Verdens første og eneste bærbare flamme-spraymaskiner som “ryggsekkløsning” for overflatebeskyttelse på stål og betong

 • Også autamtiserte industriløsninger

PULSERENDE LASERMASKINER FJERNER MALING OG RUST OG GIR PROFIL I STÅL INNTIL 100µm

Laser Flux, Ferre Bynoe

 • Overflatebehandling med pulserende laserteknologi

 • Ideell til all bruk, spesielt i områder med komplisert tilkomst med tradisjonelt utstyr

 • Godt egnet i industrielt bruk, matindustri og der sand og vann ikke er forenelig med produksjon.