Gode resultater på den første masten

Den første masten for Statnett på Karmøy er ferdig regalvanisert!

Prosjektet ble noe annerledes enn først planlagt. Siden mastene er inne på Hydros anlegg på Karmøy, ble det stilt strenge krav til null svevestøv eller annet avfall. Mastene står på en P-plass, tett opp mot Hydros produksjonsanlegg med strategiske ventilasjonsanlegg. Det ble derfor rigget stillas rundt maste og deretter tildekket med presenning. Både Hydro og Statnett er tilfredse med løsningen og utførelsen. Det ble derfor i dette tilfellet ikke bruk for sertifiserte klatrere, og overflatebehandlingen ble utført fra stillaset.

Honnør til entreprenør Uniprotect AS for vel utført arbeid så langt!

Neste mast blir utført på samme måte i uke 38, 2021