Endelig godt i gang på Strømsbrua

2021: Nødvendig betongarbeid utsatte oppstarten  for overflatebehandlingen.

Overflatebehandlingen ble utsatt på grunn av uforutsett mye ekstra arbeide med skader i betongen. Nå er entreprenør Consolvo imidlertid godt i gang med sandblåsing og påføring av 150my ZINGA. Været er bra og arbeidet fosser fremover!

ZINGA-systemet krever ikke toppstrøk og påføres raskt med 2 strøk, med maks 1 time tørketid mellom strøkene i det gode været som vi har nå. Tapt tid med ekstra betongarbeid er ikke et stort problem.

Forurensinger og korrosjon

Korrosjon har alltid vært et stort problem på brua. Håpet nå er at katodisk beskyttelse med ZINGA vil gi langt mindre fremtidig vedlikehold

Skarpe kanter avrundes før sandblåsing

Skarpe kanter slipes runde før hele strukturen sandblåses. Det forhindrer at belegget trekker seg vekk fra kanten og at korrosjon først oppstår der.

Striping ned malerkost på alle kanter

Kanter, hjørner og gjennomganger skal stripemales med malerkost før fulle strøk påføres, eventuelt med malersprølyte.

2023: Bilder fra en reisende med båt under brua