Nordens første regalvaniserte høyspentmast

Nedslitt galvanisering renses og bygges opp igjen

Høyspentmaster som eies av Statnett har fått nytt galvanisk belegg med ZINGA. De er nå trygget og klare til å levere strøm i mange nye år. Mastene står inne på Hydro Aluminium sitt produksjonsanlegg på Herøya. Den første masta ble rehabilitert og overflatebehandlet ferdig i august i år (2021). Den 28 oktober inspiserte vi arbeidet og tok de første bildene. Den neste masta blir overflatebehandlet i disse dager.  

Entreprenør Uniprotect AS har utført et godt arbeid. Stålet ble våtsandblåst med en tilsetning av Chlor*Rid saltoppløser. Deretter ble 2 gode strøk ZINGA påført til en totaltykkelse på 150my. Rent gjennomføringsmessig er prosjektet så langt en suksess. Alt fungerte perfekt, som planlagt og spesifisert, selv om regn og vind til tider var utfordrende.

Etter rehabiliternig med ny sink

Før rehabilitering