Full rehabilitering av Strømsbrua

Det har alltid vært store korrosjonsproblemer på denne brua. Tradisjonelle malingsystemer har ikke fungert optimalt. ZINGA katodisk beskyttelse er  nå valgt som beskyttelse.

Arbeidet med overflatebeskyttelsen er foreløpig noe utsatt, siden betongarbeidet har vært mer krevende og tatt mer tid enn først beregnet.
Vi kommer tilbake med mer informasjon når overflatearbeidet er i gang.

Entreprenør: Consolvo AS