7 stk bruer for Viken Fylkeskommune.

ZINGA ble valgt som beskyttelse for rehabilitering sommeren 2021.

Beskyttelsen gjennomføres på raskest mulig måte, og med minst mulig fremtidig vedlikehold. Det er viktig for Fylkeskommunen, siden bruene er viktige forbindelser og der stengte kjørefelt er kritisk viktig at det derfor går rå raskt tom mulig. Katodisk beskyttelse gjør dette mulig siden kun 2 strøk med 1 time tørketid mellom strøkene er det som skal til. Det er viktig å nevne til at 2 strøk oppnår alle korrosjonsklasser i henhold til ISO 12944 og at den katodiske beskyttelsesegenskapen gjør underkorrosjon og avflassing umulig. Nedbryting av belegget følger stedets offerrate for sink.

Consolvo AS er valgt som entreprenør, og arbeidet er allerede godt i gang