2,8 km rekkverk på Svinesundsbrua

2,8 km rekkverk på Svinesundsbrua mellom Norge og Sverige repareres med ZINGA

Bruas lengde er 704 meter. Det er 4 sider med rekkverk med 3 galvaniserte rørlengder i høyden som sammen utgjør rekkverkets konstruksjon. Totalt er det 8400 lengdemeter galvaniserte rør som repareres.  Arbeidet vil  å stå ferdig i 2022.
 

Prosjektleder Abbi Tehyrell,

Prosjektleder Abbi Tehyrell, prosjektleder for bruvedlikeholdet hos Trafikverket i Vestre Götalands län

2,8 km x3 lengder = 8400 meter

Det er et omfattende prosjekt å rense og påføre 2 strøk ZINGA på så mye rør. Arbeidet går over 2 år.

Flekkreparasjoner

Flekkvis reparasjoner viser fargerforskjell på ny og gammal galvanisering. Fargene jevner seg ut med fuktighet over tid