ZINGA Duplex System

Galvanisk grunning overmalt med kompatibel maling

Når ZINGA overmales med kompatibel maling fungerer ZINGA som galvanisk grunning i systemet og umuliggjør underkryping, korrosjon og avflassing.