ZINGA reparerer skadet varmgalvanisering

Skadet, nedslitt eller modifisert galvanisering repareres og/eller re-galvaniseres med ZINGA. Nytt galvanisert stål levert med for tynt belegg kan etterfylles med mer sink. Belegg som skades under transport og montering repareres med ZINGA.