ZINGA er robust, også direkte i vann

Vi har referanser fra ZINGA brukt på bryggepilar i saltvann, som eneste system i kulverter med konstant rennende ferskvann og på mange andre strukturer i varierende situasjoner.

I ekstreme sitasjoner som for eksempel som beskyttelse på rørkonstruksjoner på salthavets bunn eller der det finnes annet stål i umiddelbar nærhet, bør sinken beskyttes med ZINGA Tarfree*. Den er en vanntett, ekstremt robust beskyttelse som blant annet benyttes over ZINGA på understell på biler og for å unngå at sinken skal lede og beskytte annet stål i nærheten, under vann. I vann leder sinken inntil 3 meter!

Visste du at

ZINGA alene oppnår kravene til ISO 12944 og Norsok-501 med kun 2 strøk, totalt 120-180 μm