ZINGA katodisk beskyttelse til sjøs

Katodisk beskyttelse med ZINGA har god effekt på skip og strukturer i maritimt miljø. Den konstante kampen mot korrosjon forenkles med katodisk beskyttelse. Med rett forarbeid, galvanisk grunning med ZINGA som overmales med kompatibel maling, skal vedlikehold og kostnader reduseres til et minimum.

ZINGA er brukt på ubåter

2 Astute-class ubåter ble i 2009 påført ZINGA som en del av overflatebeskyttelsen