ZINGA katodisk beskyttelse til sjøs

Katodisk beskyttelse på skip og ellers på strukturer i maritime omgivelser har god effekt mot korrosjon. Det er en konstant kamp å holde tritt med nødvendig vedlikeholdet på alle ståloverflater.

Med rett forarbeid, galvanisk grunning og god topcoat (når påkrevet) vil vedlikehold og kostnader kunne reduseres til et minimum.

katodisk beskyttelse
ZINGA er brukt på ubåter

2 Astute-class ubåter ble i 2009 påført ZINGA som en del av overflatebeskyttelsen